Skal du være med til at gøre

Verdens bedste håndboldklub endnu bedre?


Kære KFUM-ven

Bestyrelsen har i de seneste 1-2 år arbejdet med planer om en gennemgribende ændring i ledelsesstrukturen, og vi er nu kommet så langt med planerne, at vi er klar til at sætte det nye skib i søen. I den forbindelse vil vi rigtig gerne orientere om vores fremtidsplaner. 

Vi skriver dette, dels for at orientere om, hvad der er på vej, dels for at høre om du som engageret medlem har lyst til at bidrage med hjælp og støtte til den nye struktur.

Først lidt om årsagen til at vi har taget dette initiativ.

KFUM København Håndbold har de seneste år haft så stor succes, at det i sig selv er blevet et problem. Vi har flere medlemmer end tidligere og flere tilmeldte hold end nogensinde før. Ud over at det selvfølgelig giver en del arbejde med at finde trænere og haltid til alle hold, så giver det også strukturelle udfordringer, der kan være svære at holde rede på, og som er tidskrævende for de frivillige kræfter i vores klub.

Det har blandt andet givet lange bestyrelsesmøder, hvor ressourcer ikke helt bliver brugt på den optimale måde. Grundlæggende skal vi som frivillige i verdens bedste klub gøre en forskel og bidrage inden for netop det område, vi brænder for (ungdom, senior, kommunikation osv.). 

Inspirationen til en mulig løsning på dette kom med hjem fra et ledelsesseminar, som Lars S. og Andreas G. deltog i.

I hovedtræk går bestyrelsens forslag ud på følgende:
  • Bestyrelsen reduceres fra de nuværende 11 medlemmer til i fremtiden 5. (Se organisationsdiagram nedenfor).

  • Der oprettes derunder et antal udvalg, der suverænt varetager opgaver inden for hver deres velafgrænsede område. Det kan eksempelvis være et ungdomsudvalg, der varetager opgaver for vores afdelinger fra 6-14 år. 

  • Antallet af medlemmer i hvert enkelt udvalg bestemmes af udvalget selv og indrettes efter antallet af arbejdsopgaver, behov, lyster og ideer. Udvalget har en ”formand”, der refererer til et medlem af bestyrelsen, der så samler alle trådene til en enhed.

De nødvendige lovændringer vil blive præsenteret og forhåbentlig vedtaget på generalforsamlingen i juni 2019. 

Hvordan kan du bidrage?

Som medlem eller tidligere medlem af KFUM Håndbold har du helt sikkert en passion, ideer, erfaring og meget mere, som vi rigtig gerne vil nyde godt af i de fremtidige udvalg (eller i bestyrelsen). Har du derfor gode ideer, kommentarer, forslag og især en lyst til at bidrage i et udvalg (stort eller småt) – hører vi meget gerne fra dig.

Det samme gælder, hvis du har forslag til andre mulige emner af gode folk – og spred gerne dette i din afdeling og omgangskreds af engagerede KFUM'ere. 

Det vil være en stor hjælp, hvis du skriver til: 

Flemming Gutheil på mail: gutheil@privat.dk

Gerne senest den 20. marts 2019, da bestyrelsen er i fuld gang med planlægning af udvalg og ny struktur.

Vi synes dette er en rigtig vigtig sag, hvis vi skal udvikle og fremtidssikre KFUM København, Håndbold. Du er selvfølgelig også velkommen til at tage fat i Flemming for at høre mere om al dette.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

KFUM København Håndbold | Nøkkerosvej 23 | 2400 København NV | kontakt@kfumhaandbold.dk